ALO88 thông báo:
• Do chính sách ngân hàng thay đổi, việc xử lý các yêu cầu nạp và rút tiền có thể bị chậm trễ, rất mong Quý khách thông cảm. Xin cảm ơn!
Khuyến cáo: ALO88 không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp Mật Khẩu dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ ai yêu cầu cung cấp thông tin này chắc chắn là lừa đảo!
• Nếu ALO88 phát hiện thành viên/ nhóm thành viên có hành động cược bất thường (sử dụng phần mềm, robot đặt cược hoặc dàn xếp tỷ số) gây tổn hại tới lợi ích của công ty thì công ty có toàn quyền hủy tất cả vé cược và tiền thắng (nếu có) và/ hoặc khóa/ đóng vĩnh viễn tài khoản của thành viên.

Chương trình khách hàng thân thiết mới của Alo88 bao gồm 5 mức VIP:
VIP Đồng, VIP Bạc, VIP Vàng, VIP Bạch Kim và VIP Kim Cương.
Ứng với mỗi cấp độ VIP, thành viên sẽ được hưởng các mức ưu đãi về hoàn trả và hoàn thua khác nhau.

CẤP ĐỘ VIP

VIP ĐỒNG

vip dong

Thành viên mới

NHÀ CÁI BONG88

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP ĐỒNG
Thể thao 1 Đ = 30,000 VND 0.65%
1 Đ = 40,000 VND 0.75%
1 Đ = 50,000 VND 0.75%
*Thể Thao Ảo (Bao gồm Bóng đá Ảo Saba) 1 Đ = 30,000 VND 1.00%
1 Đ = 40,000 VND 1.00%
1 Đ = 50,000 VND 1.00%
Saba Club, Number Game, Lottery, RNG Keno, Table Games, Virtual Games, RNG Casino 1 Đ = 30,000 VND 0.23%
1 Đ = 40,000 VND 0.23%
1 Đ = 50,000 VND 0.23%
Sòng bài trực tuyến (Live Casino) 1 Đ = 30,000 VND 0.30%
1 Đ = 40,000 VND 0.30%
1 Đ = 50,000 VND 0.30%

NHÀ CÁI SBOBET

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP ĐỒNG
Các loại Thể thao, Đá gà Phi 1 Đ = 30,000 VND 0.50%
1 Đ = 40,000 VND 0.60%
1 Đ = 50,000 VND 0.70%
Number Game, Lottery, RNG Keno, Table Games, Virtual Games, RNG Casino 1 Đ = 30,000 VND 0.20%
1 Đ = 40,000 VND 0.20%
1 Đ = 50,000 VND 0.25%
Sòng bài trực tuyến (Live Casino) 1 Đ = 30,000 VND 0.25%
1 Đ = 40,000 VND 0.30%
1 Đ = 50,000 VND 0.35%
Bắn cá (Fishing) & Slot 1 Đ = 30,000 VND 0.25%
1 Đ = 40,000 VND 0.35%
1 Đ = 50,000 VND 0.50%

NHÀ CÁI SV388

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP ĐỒNG
*Đá gà & Thể thao SBO, Thể thao WOS 1 Đ = 30,000 VND 0.65%
1 Đ = 40,000 VND 0.75%
1 Đ = 50,000 VND 0.75%
*Thể thao WOS Ảo & SBO Ảo 1 Đ = 30,000 VND 1.00%
1 Đ = 40,000 VND 1.00%
1 Đ = 50,000 VND 1.00%
King Maker & Trò chơi bàn (Table Game) 1 Đ = 30,000 VND 0.23%
1 Đ = 40,000 VND 0.23%
1 Đ = 50,000 VND 0.23%
Sòng bài trực tuyến (Live Casino) 1 Đ = 30,000 VND 0.35%
1 Đ = 40,000 VND 0.40%
1 Đ = 50,000 VND 0.50%
Bắn cá (Fishing) & Slot 1 Đ = 30,000 VND 1.00%
1 Đ = 40,000 VND 1.00%
1 Đ = 50,000 VND 1.00%

NHÀ CÁI SV388 & Bong88

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP ĐỒNG
*Đặc biệt các vé cược xiên trên tất cả Thể Thao 1 Đ = 30,000 VND 1.33%
1 Đ = 40,000 VND 1.35%
1 Đ = 50,000 VND 1.35%

VIP BẠC

vip bac

Tổng doanh thu cược trong vòng 1 tháng: Từ trên 200 triệu đến 500 triệu VND

Để duy trì cấp độ VIP Bạc, tổng doanh thu cược trong vòng 1 tháng tối thiểu: 200 triệu VND

Thời gian duy trì VIP Bạc: 0 tháng

NHÀ CÁI BONG88

Nhà cái TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP BẠC
Thể thao 1 Đ = 30,000 VND 1.00%
1 Đ = 40,000 VND 1.00%
1 Đ = 50,000 VND 1.00%
*Thể Thao Ảo (Bao gồm Bóng đá Ảo Saba) 1 Đ = 30,000 VND 1.25%
1 Đ = 40,000 VND 1.25%
1 Đ = 50,000 VND 1.25%
Saba Club, Number Game, Lottery, RNG Keno, Table Games, Virtual Games, RNG Casino 1 Đ = 30,000 VND 0.25%
1 Đ = 40,000 VND 0.25%
1 Đ = 50,000 VND 0.25%
Sòng bài trực tuyến (Live Casino) 1 Đ = 30,000 VND 0.50%
1 Đ = 40,000 VND 0.50%
1 Đ = 50,000 VND 0.50%

NHÀ CÁI SBOBET

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP BẠC
Các loại Thể thao, Đá gà Phi 1 Đ = 30,000 VND 0.60%
1 Đ = 40,000 VND 0.70%
1 Đ = 50,000 VND 0.80%
Number Game, Lottery, RNG Keno, Table Games, Virtual Games, RNG Casino 1 Đ = 30,000 VND 0.20%
1 Đ = 40,000 VND 0.25%
1 Đ = 50,000 VND 0.30%
Sòng bài trực tuyến (Live Casino) 1 Đ = 30,000 VND 0.30%
1 Đ = 40,000 VND 0.35%
1 Đ = 50,000 VND 0.40%
Bắn cá (Fishing) & Slot 1 Đ = 30,000 VND 0.50%
1 Đ = 40,000 VND 0.65%
1 Đ = 50,000 VND 0.75%

NHÀ CÁI SV388

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP BẠC
*Đá gà & Thể thao SBO, Thể thao WOS 1 Đ = 30,000 VND 1.00%
1 Đ = 40,000 VND 1.00%
1 Đ = 50,000 VND 1.00%
*Thể thao WOS Ảo & SBO Ảo 1 Đ = 30,000 VND 1.25%
1 Đ = 40,000 VND 1.25%
1 Đ = 50,000 VND 1.25%
King Maker & Trò chơi bàn (Table Game) 1 Đ = 30,000 VND 0.25%
1 Đ = 40,000 VND 0.25%
1 Đ = 50,000 VND 0.25%
Sòng bài trực tuyến (Live Casino) 1 Đ = 30,000 VND 0.50%
1 Đ = 40,000 VND 0.50%
1 Đ = 50,000 VND 0.55%
Bắn cá (Fishing) & Slot 1 Đ = 30,000 VND 1.00%
1 Đ = 40,000 VND 1.00%
1 Đ = 50,000 VND 1.00%

NHÀ CÁI SV388 & Bong88

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP BẠC
*Đặc biệt các vé cược xiên trên tất cả Thể Thao 1 Đ = 30,000 VND 1.50%
1 Đ = 40,000 VND 1.50%
1 Đ = 50,000 VND 1.50%

VIP VÀNG

vip vang

Tổng doanh thu cược trong vòng 1 tháng: Từ trên 500 triệu đến 5 tỷ VND

Để duy trì cấp độ VIP Vàng, tổng doanh thu cược trong vòng 1 tháng tối thiểu: 400 triệu VND

Thời gian duy trì VIP Vàng: 2 tháng

NHÀ CÁI BONG88

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP VÀNG
Thể thao 1 Đ = 30,000 VND 1.00%
1 Đ = 40,000 VND 1.00%
1 Đ = 50,000 VND 1.25%
*Thể Thao Ảo (Bao gồm Bóng đá Ảo Saba) 1 Đ = 30,000 VND 1.25%
1 Đ = 40,000 VND 1.25%
1 Đ = 50,000 VND 1.35%
Saba Club, Number Game, Lottery, RNG Keno, Table Games, Virtual Games, RNG Casino 1 Đ = 30,000 VND 0.33%
1 Đ = 40,000 VND 0.35%
1 Đ = 50,000 VND 0.35%
Sòng bài trực tuyến (Live Casino) 1 Đ = 30,000 VND 0.52%
1 Đ = 40,000 VND 0.55%
1 Đ = 50,000 VND 0.55%

NHÀ CÁI SBOBET

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP VÀNG
Các loại Thể thao, Đá gà Phi 1 Đ = 30,000 VND 0.70%
1 Đ = 40,000 VND 0.75%
1 Đ = 50,000 VND 0.85%
Number Game, Lottery, RNG Keno, Table Games, Virtual Games, RNG Casino 1 Đ = 30,000 VND 0.25%
1 Đ = 40,000 VND 0.30%
1 Đ = 50,000 VND 0.35%
Sòng bài trực tuyến (Live Casino) 1 Đ = 30,000 VND 0.40%
1 Đ = 40,000 VND 0.45%
1 Đ = 50,000 VND 0.50%
Bắn cá (Fishing) & Slot 1 Đ = 30,000 VND 0.65%
1 Đ = 40,000 VND 0.75%
1 Đ = 50,000 VND 0.85%

NHÀ CÁI SV388

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP VÀNG
*Đá gà & Thể thao SBO, Thể thao WOS 1 Đ = 30,000 VND 1.00%
1 Đ = 40,000 VND 1.00%
1 Đ = 50,000 VND 1.25%
*Thể thao WOS Ảo & SBO Ảo 1 Đ = 30,000 VND 1.25%
1 Đ = 40,000 VND 1.30%
1 Đ = 50,000 VND 1.35%
King Maker & Trò chơi bàn (Table Game) 1 Đ = 30,000 VND 0.33%
1 Đ = 40,000 VND 0.35%
1 Đ = 50,000 VND 0.35%
Sòng bài trực tuyến (Live Casino) 1 Đ = 30,000 VND 0.50%
1 Đ = 40,000 VND 0.55%
1 Đ = 50,000 VND 0.60%
Bắn cá (Fishing) & Slot 1 Đ = 30,000 VND 1.00%
1 Đ = 40,000 VND 1.00%
1 Đ = 50,000 VND 1.00%

NHÀ CÁI SV388 & Bong88

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP VÀNG
*Đặc biệt các vé cược xiên trên tất cả Thể Thao 1 Đ = 30,000 VND 1.55%
1 Đ = 40,000 VND 1.60%
1 Đ = 50,000 VND 1.60%

VIP BẠCH KIM

bach kim

Tổng doanh thu cược trong vòng 1 tháng: từ trên 5 tỷ VND

Để duy trì cấp độ VIP Bạch Kim, tổng doanh thu cược trong vòng 1 tháng tối thiểu: 4 tỷ VND

Thời gian duy trì VIP Bạch Kim: 3 tháng

NHÀ CÁI BONG88

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP BẠCH KIM
Thể thao 1 Đ = 30,000 VND 1.00%
1 Đ = 40,000 VND 1.00%
1 Đ = 50,000 VND 1.25%
*Thể Thao Ảo (Bao gồm Bóng đá Ảo Saba) 1 Đ = 30,000 VND 1.30%
1 Đ = 40,000 VND 1.30%
1 Đ = 50,000 VND 1.40%
Saba Club, Number Game, Lottery, RNG Keno, Table Games, Virtual Games, RNG Casino 1 Đ = 30,000 VND 0.35%
1 Đ = 40,000 VND 0.35%
1 Đ = 50,000 VND 0.35%
Sòng bài trực tuyến (Live Casino) 1 Đ = 30,000 VND 0.58%
1 Đ = 40,000 VND 0.60%
1 Đ = 50,000 VND 0.60%

NHÀ CÁI SBOBET

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP BẠCH KIM
Các loại Thể thao, Đá gà Phi 1 Đ = 30,000 VND 0.75%
1 Đ = 40,000 VND 0.80%
1 Đ = 50,000 VND 1.00%
Number Game, Lottery, RNG Keno, Table Games, Virtual Games, RNG Casino 1 Đ = 30,000 VND 0.30%
1 Đ = 40,000 VND 0.35%
1 Đ = 50,000 VND 0.40%
Sòng bài trực tuyến (Live Casino) 1 Đ = 30,000 VND 0.50%
1 Đ = 40,000 VND 0.55%
1 Đ = 50,000 VND 0.60%
Bắn cá (Fishing) & Slot 1 Đ = 30,000 VND 0.75%
1 Đ = 40,000 VND 0.85%
1 Đ = 50,000 VND 1.00%

NHÀ CÁI SV388

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP BẠCH KIM
*Đá gà & Thể thao SBO, Thể thao WOS 1 Đ = 30,000 VND 1.00%
1 Đ = 40,000 VND 1.00%
1 Đ = 50,000 VND 1.25%
*Thể thao WOS Ảo & SBO Ảo 1 Đ = 30,000 VND 1.30%
1 Đ = 40,000 VND 1.35%
1 Đ = 50,000 VND 1.40%
King Maker & Trò chơi bàn (Table Game) 1 Đ = 30,000 VND 0.35%
1 Đ = 40,000 VND 0.35%
1 Đ = 50,000 VND 0.35%
Sòng bài trực tuyến (Live Casino) 1 Đ = 30,000 VND 0.55%
1 Đ = 40,000 VND 0.60%
1 Đ = 50,000 VND 0.65%
Bắn cá (Fishing) & Slot 1 Đ = 30,000 VND 1.00%
1 Đ = 40,000 VND 1.00%
1 Đ = 50,000 VND 1.00%

NHÀ CÁI SV388 & Bong88

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP BẠCH KIM
*Đặc biệt các vé cược xiên trên tất cả Thể Thao 1 Đ = 30,000 VND 1.62%
1 Đ = 40,000 VND 1.65%
1 Đ = 50,000 VND 1.65%

VIP KIM CƯƠNG

bach kim
Cấp độ VIP Kim Cương chỉ dành cho thành viên đặc biệt nhận được thư mời từ Alo88

NHÀ CÁI BONG88

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP KIM CƯƠNG
Thể thao 1 Đ = 30,000 VND 1.25%
1 Đ = 40,000 VND 1.30%
1 Đ = 50,000 VND 1.35%
Thể Thao Ảo (Bao gồm Bóng đá Ảo Saba) 1 Đ = 30,000 VND 1.40%
1 Đ = 40,000 VND 1.45%
1 Đ = 50,000 VND 1.50%
Saba Club, Number Game, Lottery, RNG Keno, Table Games, Virtual Games, RNG Casino Trừ game Rồng Hổ 1 Đ = 30,000 VND 0.40%
1 Đ = 40,000 VND 0.45%
1 Đ = 50,000 VND 0.50%
Sòng bài trực tuyến (Live Casino)Trừ game Rồng Hổ 1 Đ = 30,000 VND 0.65%
1 Đ = 40,000 VND 0.75%
1 Đ = 50,000 VND 0.80%

NHÀ CÁI SBOBET

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP KIM CƯƠNG
Các loại Thể thao, Đá gà Phi 1 Đ = 30,000 VND 1.00%
1 Đ = 40,000 VND 1.10%
1 Đ = 50,000 VND 1.20%
Number Game, Lottery, RNG Keno, Table Games, Virtual Games, RNG Casino 1 Đ = 30,000 VND 0.40%
1 Đ = 40,000 VND 0.45%
1 Đ = 50,000 VND 0.50%
Sòng bài trực tuyến (Live Casino) 1 Đ = 30,000 VND 0.65%
1 Đ = 40,000 VND 0.75%
1 Đ = 50,000 VND 0.80%
Bắn cá (Fishing) & Slot 1 Đ = 30,000 VND 1.10%
1 Đ = 40,000 VND 1.20%
1 Đ = 50,000 VND 1.30%

NHÀ CÁI SV388

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP KIM CƯƠNG
Đá gà & Thể thao SBO, Thể thao WOS 1 Đ = 30,000 VND 1.25%
1 Đ = 40,000 VND 1.30%
1 Đ = 50,000 VND 1.35%
Thể thao WOS Ảo & SBO Ảo 1 Đ = 30,000 VND 1.35%
1 Đ = 40,000 VND 1.40%
1 Đ = 50,000 VND 1.45%
King Maker & Trò chơi bàn (Table Game) 1 Đ = 30,000 VND 0.40%
1 Đ = 40,000 VND 0.40%
1 Đ = 50,000 VND 0.40%
Sòng bài trực tuyến (Live Casino)Trừ game Rồng Hổ 1 Đ = 30,000 VND 0.75%
1 Đ = 40,000 VND 0.85%
1 Đ = 50,000 VND 0.95%
Bắn cá (Fishing) & Slot 1 Đ = 30,000 VND 1.10%
1 Đ = 40,000 VND 1.15%
1 Đ = 50,000 VND 1.20%

NHÀ CÁI Bong88 Sbobet Sv388

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ VIP BẠCH KIM
Đặc biệt các vé cược xiên trên tất cả Thể Thao 1 Đ = 30,000 VND 1.65%
1 Đ = 40,000 VND 1.70%
1 Đ = 50,000 VND 1.75%

NHÀ CÁI BONG88

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ
VIP ĐỒNG VIP BẠC VIP VÀNG VIP BẠCH KIM VIP KIM CƯƠNG
Thể thao 1 Đ = 30,000 VND 0.65% 1.00% 1.00% 1.00% 1.25%
1 Đ = 40,000 VND 0.75% 1.00% 1.00% 1.00% 1.30%
1 Đ = 50,000 VND 0.75% 1.00% 1.25% 1.25% 1.35%
*Thể Thao Ảo (Bao gồm Bóng đá Ảo Saba) 1 Đ = 30,000 VND 1.00% 1.25% 1.25% 1.30% 1.40%
1 Đ = 40,000 VND 1.00% 1.25% 1.25% 1.30% 1.45%
1 Đ = 50,000 VND 1.00% 1.25% 1.35% 1.40% 1.50%
Saba Club, Number Game, Lottery, RNG Keno, Table Games, Virtual Games, RNG Casino 1 Đ = 30,000 VND 0.23% 0.25% 0.33% 0.35% 0.40%
1 Đ = 40,000 VND 0.23% 0.25% 0.35% 0.35% 0.45%
1 Đ = 50,000 VND 0.23% 0.25% 0.35% 0.35% 0.50%
Sòng bài trực tuyến (Live Casino) 1 Đ = 30,000 VND 0.30% 0.50% 0.52% 0.58% 0.65%
1 Đ = 40,000 VND 0.30% 0.50% 0.55% 0.60% 0.75%
1 Đ = 50,000 VND 0.30% 0.50% 0.55% 0.60% 0.80%

NHÀ CÁI SBOBET

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ
VIP ĐỒNG VIP BẠC VIP VÀNG VIP BẠCH KIM VIP KIM CƯƠNG
SBOBET Các loại Thể thao, Đá gà Phi 1 Đ = 30,000 VND 0.50% 0.60% 0.70% 0.75% 1.00%
1 Đ = 40,000 VND 0.60% 0.70% 0.75% 0.80% 1.10%
1 Đ = 50,000 VND 0.70% 0.80% 0.85% 1.00% 1.20%
Number Game, Lottery, RNG Keno, Table Games, Virtual Games, RNG Casino 1 Đ = 30,000 VND 0.20% 0.20% 0.25% 0.30% 0.40%
1 Đ = 40,000 VND 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% 0.45%
1 Đ = 50,000 VND 0.25% 0.30% 0.35% 0.40% 0.50%
Sòng bài trực tuyến (Live Casino) 1 Đ = 30,000 VND 0.25% 0.30% 0.40% 0.50% 0.65%
1 Đ = 40,000 VND 0.30% 0.35% 0.45% 0.55% 0.75%
1 Đ = 50,000 VND 0.35% 0.40% 0.50% 0.60% 0.80%
Bắn cá (Fishing) & Slot 1 Đ = 30,000 VND 0.25% 0.50% 0.65% 0.75% 1.10%
1 Đ = 40,000 VND 0.35% 0.65% 0.75% 0.85% 1.20%
1 Đ = 50,000 VND 0.50% 0.75% 0.85% 1.00% 1.30%

NHÀ CÁI SV388

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ
VIP ĐỒNG VIP BẠC VIP VÀNG VIP BẠCH KIM VIP KIM CƯƠNG
*Đá gà & Thể thao SBO, Thể thao WOS 1 Đ = 30,000 VND 0.65% 1.00% 1.00% 1.00% 1.25%
1 Đ = 40,000 VND 0.75% 1.00% 1.00% 1.00% 1.30%
1 Đ = 50,000 VND 0.75% 1.00% 1.25% 1.25% 1.35%
*Thể thao WOS Ảo & SBO Ảo 1 Đ = 30,000 VND 1.00% 1.25% 1.25% 1.30% 1.35%
1 Đ = 40,000 VND 1.00% 1.25% 1.30% 1.35% 1.40%
1 Đ = 50,000 VND 1.00% 1.25% 1.35% 1.40% 1.45%
King Maker & Trò chơi bàn (Table Game) 1 Đ = 30,000 VND 0.23% 0.25% 0.33% 0.35% 0.40%
1 Đ = 40,000 VND 0.23% 0.25% 0.35% 0.35% 0.40%
1 Đ = 50,000 VND 0.23% 0.25% 0.35% 0.35% 0.40%
Sòng bài trực tuyến (Live Casino) 1 Đ = 30,000 VND 0.35% 0.50% 0.50% 0.55% 0.75%
1 Đ = 40,000 VND 0.40% 0.50% 0.55% 0.60% 0.85%
1 Đ = 50,000 VND 0.50% 0.55% 0.60% 0.65% 0.95%
Bắn cá (Fishing) & Slot 1 Đ = 30,000 VND 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.10%
1 Đ = 40,000 VND 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.15%
1 Đ = 50,000 VND 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.20%

NHÀ CÁI Bong88 Sbobet Sv388

TRÒ CHƠI GIÁ ĐIỂM MỨC HOÀN TRẢ
VIP ĐỒNG VIP BẠC VIP VÀNG VIP BẠCH KIM VIP KIM CƯƠNG
*Đặc biệt các vé cược xiên trên tất cả Thể Thao 1 Đ = 30,000 VND 1.33% 1.50% 1.55% 1.62% 1.65%
1 Đ = 40,000 VND 1.35% 1.50% 1.60% 1.65% 1.70%
1 Đ = 50,000 VND 1.35% 1.50% 1.60% 1.65% 1.75%

HOÀN TRẢ KHÔNG GIỚI HẠN  – KHÔNG VÒNG CƯỢC

Thành viên lưu ý: Việc lựa chọn giá đô sẽ ảnh hưởng đến lợi ích comm của thành viên

Ví dụ:
Thành viên A đang là cấp bậc VIP BẠCH KIM và hưởng các mức ưu đãi tương ứng nhưng trong tháng trước đó có mức doanh thu cược là 244,000 điểm.
Nếu thành viên A trước đó chọn đô 30 thì doanh thu cược 244,000 điểm x 1.3% hoàn trả tại thể thao Saba = 3,172 điểm tương đương VND 95,160,000
Nếu thành viên A trước đó chọn đô 50 thì doanh thu cược 244,000 điểm x 1.4% hoàn trả tại thể thao Saba = 3,416 điểm tương đương VND 170,800,000
Tức comm chênh lệch lên đến 75,640,000 giữa đô 30 và đô 50 

  • Chính vì vậy với tinh thần luôn mang lại lợi ích cho thành viên, chúng tôi khuyên bạn nên chọn đô cao để được nhận comm cao.

ĐỂ HỖ TRỢ THÀNH VIÊN BIẾT TRƯỚC ĐƯỢC PHẦN ĐIỂM HOÀN TRẢ CHO TUẦN TIẾP THEO, THÀNH VIÊN CÓ THỂ SỬ DỤNG CÔNG CỤ DƯỚI ĐÂY:

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

  1. Điểm hoàn trả sẽ được chia thành 2 phần: Điểm hoàn trả cơ bản (cỏ/comm máy) là 0.25% mặc định Nhà cái tự động hoàn trả vào tài khoản cho thành viên khi vé cược hợp lệ có kết quả; phần điểm hoàn trả còn lại sẽ được Alo88 cập nhật vào tài khoản cược của thành viên trước 17h (Giờ VN) thứ 3 hàng tuần.
  2. Số tiền hoàn trả tối thiểu từ 1 điểm đến không giới hạn, không vòng cược lại.
  3. Tỷ lệ hoàn trả được cập nhật mới nhất vào lúc 17/05/2022. Áp dụng cho chu kỳ tính hoàn trả từ 11:00 Thứ 2 đến 10:59 thứ 2 tuần sau;
  4. Tất cả các cược hòa, cược hủy, cược vô hiệu, cược 2 bên và cược tỉ lệ dưới 0.5 (tương tự cho các kèo Malay odd dưới ± 0,5.; Indo, Us dưới -2 hoặc Dec odd dưới 1.50), cược xả, sẽ không được tính vào doanh thu cược; Cược thắng / thua ½ sẽ tính hoàn trả  ½ doanh thu cược.
  5. Khuyến mãi này được áp dụng chung với một số khuyến mãi hiện hành khác tại Alo88.
  6. Doanh thu để lên cấp độ VIP không bao gồm doanh thu của các khuyến mãi mà người chơi tham gia. Alo88 tổng hợp doanh thu vào ngày cuối cùng của tháng và sẽ cập nhật Vip level định kỳ vào ngày 05 hàng tháng.
  7. Alo88 có quyền chấm dứt và hủy tiền thưởng nếu phát hiện thành viên lạm dụng khuyến mãi hoặc tạo nhiều hơn một tài khoản để trục lợi.
  8. Alo88 có quyền sửa đổi hoặc hủy chương trình khuyến mãi này nếu nhận thấy rằng khuyến mãi bị lạm dụng hoặc cần thay thế khuyến mãi này bằng một khuyến mãi tốt hơn.
  9. Các quy định chung về khuyến mãi của Alo88 được áp dụng.

thông báo tạm khóa tài khoản cược

Bóng88 đang trong thời gian cập nhật điểm thắng thua hằng ngày
Thời gian dự kiến từ 11h-13h (giờ Việt Nam)
Quý khách vui lòng đăng nhập lại tài khoản cược sau
Cảm ơn quý khách.